Collect opinions in accordance with the Omnibus Directive
Find out more
Get reviews
Basic features of Rating Captain
Manage
Moderation and coupons
Analyze
Know your customers better
SEO Widgets
Upgrade your SEO impact
Customer Satisfaction Survey
Convenient survey research
Shopify WooCommerce Deconetwork Baselinker See all
mdi-chat-processing-outline
Contact us: +48 572 971 973 or support@ratingcaptain.com
Blog
Find out what's new
Knowledge base
All technical stuff
Analyze your online image
Our tool gives you an in-depth look at what your company's image looks like
Find out more
mdi-chat-processing-outline
Contact us: +48 572 971 973 or support@ratingcaptain.com
Customers Pricing
Sign in
English
Polish
Sign in Sign up for Free Get reviews Manage Analyze SEO Widgets Customer Satisfaction Survey Blog Knowledge base Customers Pricing Features Resources Customers Pricing Careers Team Reviews Catalog Affiliate Program Terms of Use Privacy Policy Data processing
mdi-chevron-left Return

Kas Office Supplies and Equipment - reviews

Information about Kas Office Supplies and Equipment

2.83
3249 reviews
Opinion-forming portals
Visit website mdi-chevron-right
1654635977
https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNPdW9IUWtRRRAB!2m1!1s0x0:0x78aee23a45d688de!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgICOuoHQkQE%7CCgsIyfv-lAYQyL7uMw%7C?hl=en-US
M. J.
google
https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJG28pHBtFBEcR3ojWRTrirng
1
28 kwietnia 2017 r Pani Arleta i Hanna z upoważnienia Naczelnika US wszczęły postępowanie podatkowe w sprawie nabycia spadku, potwierdzonego aktem notarialnym. Dzisiaj jest 07.06.2022r.,a ja do tej pory nie otrzymałam decyzji o wysokości podatku od spadku. Od 2017 r. otrzymuję POSTANOWIENIA z zawiadomieniem, że wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy. Uzasadnienie jest zawsze takie samo: konieczność uzupełnienia dokumentów dotyczących nabycia spadku mających wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Już w 2017 r byłam informowana telefonicznie przez Panią Arletę o kwocie naliczonego podatku, podano mi cenę za m2 gruntu i przybliżoną wartość nabytego spadku. W tym roku podano mi telefonicznie dwie kolejne kwoty, które Panie mi naliczyły. Nawet dopatrzyły się nigdy nieistniejącego warsztatu twierdząc, iż ja niby poinformowałam Panią Hannę o warsztacie. Druga Pani widziała z kolei nieistniejące zabudowania gospodadarcze...?? Wszystkie żądane dokumenty już dawno znajdują się w aktach prowadzonego postępowania, a ja nadal czekam na decyzję o ile to tym razem zwiększono mi kwotę do zapłaty. Szanowne Panie, załatwię dla Was specjalny wywiad w programie telewizyjnym, w którym bardzo dokładnie będziecie mogły wypowiedzieć się na temat fałszowania moich wypowiedzi, bezpodstawnego podniesienia wartości spadku oraz faktu, że przez ponad pięć lat liczycie, liczycie... i nic z tego liczenia nie wychodzi. Organ podatkowy zgodnie z obowiązującym prawem może przesuwać termin wydania decyzji jednakże zwłoka musi być uzasadniona i nie wystarczą ogólnikowe stwierdzenia tylko trzeba wskazać konkretne trudności niepozwalające na wydanie decyzji. Sprawa Waszej opieszałości została już częściowo nagłośniona, a zapewniam, że to dopiero początek. Pani Arleto - Pani kłamstw już nie da się cofnąć. Ja w przeciwieństwie do Pani zawsze dotrzymuję słowa. I proszę nie usuwać mojej opinii, bo pojawi się ponownie i to rozszerzona.
Sales & Product Information
pawel.burda@ratingcaptain.com
Technical support and payments
support@ratingcaptain.com
HQ Poland
Liskego 7, 50-345 Wrocław
HQ Switzerland
Hertistrasse 26, 8304 Wallisellen,
Features Get reviews Manage Analyze SEO Widgets Integrations Surveys
Resources Blog Knowledge base
Customers
Pricing
Careers
Team
Reviews Catalog
Affiliate Program
Terms of Use
Privacy Policy
Data processing
Subscribe to our newsletter
Sign up
A confirmation message will be sent to the e-mail address provided. Something went wrong :-(
Social media
Google logo YouTube logo LinkedIn logo Instagram logo Facebook logo
Copyright © 2022 by Rating Captain
We use cookies to provide the best possible service.
Refer to our privacy policy for more info.
I agree