Collect opinions in accordance with the Omnibus Directive
Find out more
Get reviews
Basic features of Rating Captain
Manage
Mediations and coupons
Analyze
Know your customers better
SEO Widgets
Upgrade your SEO impact
Customer Satisfaction Survey
Convenient survey research
Shopify WooCommerce Deconetwork Baselinker See all
mdi-chat-processing-outline
Contact us: +48 572 971 973 or support@ratingcaptain.com
Blog
Find out what's new
Knowledge base
All technical stuff
Analyze your online image
Our tool gives you an in-depth look at what your company's image looks like
Find out more
mdi-chat-processing-outline
Contact us: +48 572 971 973 or support@ratingcaptain.com
Customers Pricing
Sign in
English
Polish
Swiss
Sign in Sign up for Free Get reviews Manage Analyze SEO Widgets Customer Satisfaction Survey Blog Knowledge base Customers Pricing Features Resources Customers Pricing Careers Team Reviews Catalog Affiliate Program Terms of Use Privacy Policy Data processing
mdi-chevron-left Return Companies mdi-chevron-right None mdi-chevron-right
Nieruchomoscikolobrzeg

Nieruchomoscikolobrzeg - reviews

Information about Nieruchomoscikolobrzeg

1
1 reviews
Opinion-forming portals
1
Visit website mdi-chevron-right
1579109401
https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5!1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSURNOV83VjdRRRAB!2m1!1s0x0:0x294f2987d591cb84!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIDM9_7V7QE%7CCgwImZj98AUQ4JXv3QE%7C?hl=en-US
Eugeniusz Haniszewski
google
https://www.google.com/maps/place/?q=place_id:ChIJz0ujsIQVAEcRhMuR1YcpTyk
1
Uwaga !!! Do wszystkich biur nieruchomości. Przestrzegam wszystkie biura nieruchomości w całej Polsce przed Ole Schweikhart obywatelem Niemiec. który pod pretekstem zakupu nieruchomości wyłudza dane dotyczące przedmiotu zakupu i tajemnice handlowe z zamiarem obejścia biura i dokonywania zakupu bezpośredniego. Toruje w ten sposób drogę zakupu swoim przyjaciołom, jak pisał w korespondencji. W swojej opinii na temat biura złożył nieprawdę, za co odpowie przed polskim sądem. Przedstawia się również, jako zawodowy negocjator, choć po jego działaniach można stwierdzić, że niewiele ma to wspólnego z dobrze pojętymi praktykami. Wielokrotnie pod pozorem zaangażowania i zdecydowania w zakupie nieruchomości zmieniał już podjęte ustalenia i terminy zawarte w 16 pismach i 22 projektach umów rezerwacyjnych . Należność za zakup nieruchomości miała być zdeponowana u notariusza. Pomimo upływu terminu nie wywiązał się z umowy, wymyślając kolejny problem w treści umowy. Zgłosił następne żądanie projektu aktu notarialnego. Notariusz poinformował kupującego, że projekt aktu zostanie udostępniony za pobraniem minimalnej opłaty, którą odliczy od kosztów notarialnych zawarcia transakcji. Pośrednik został narażony na dodatkowe koszty m.in. tłumaczeń 38 pism i projektów umów wysyłanych do Ole Schweikhart w języku polskim i niemieckim. Biuro nie żądało dodatkowych opłat oprócz prowizji, lecz teraz ze względu na wypowiedzenie przez niego umowy i poniesiony nakład pracy, zostanie obciążony kosztami, które poniosło biuro na jego rzecz w okresie od 2 listopada do 13.grudnia 2019 r.. Będąc w biurze w miesiącu wrześniu 2019 r. zachowywał się bardzo arogancko, żądając niezwłocznego ściągnięcia pracownika opiekującego się chorą matką z urlopu (500 km od biura) celem natychmiastowej prezentacji nieruchomości. Żądał podania numeru telefonu właścicieli nieruchomości !!! Biorąc pod uwagę powyższe nasuwa się myśl, że działania Ole Schweikhart polegały jedynie na wyłudzeniu informacji w celu zakupu nieruchomości z ominięciem biura przez jego "przyjaciół". Biuro TEMIDA istnieje od 23 lat i nigdy do tej pory nie trafił się tak nieuczciwy klient, który podaje nieprawdziwe informacje szkalujące dobre imię firmy.
Sales & Product Information
pawel.burda@ratingcaptain.com
Technical support and payments
support@ratingcaptain.com
HQ Poland
Liskego 7, 50-345 Wrocław
HQ Switzerland
Hertistrasse 26, 8304 Wallisellen,
Features Get reviews Manage Analyze SEO Widgets Integrations Surveys
Resources Blog Knowledge base
Customers
Pricing
Careers
Team
Reviews Catalog
Affiliate Program
Terms of Use
Privacy Policy
Data processing
Subscribe to our newsletter
Sign up
A confirmation message will be sent to the e-mail address provided. Something went wrong :-(
Social media
Google logo YouTube logo LinkedIn logo Instagram logo Facebook logo
Copyright © 2022 by Rating Captain
We use cookies to provide the best possible service.
Refer to our privacy policy for more info.
I agree