Zbieraj opinie zgodnie z Dyrektywą Omnibus
Dowiedz się więcej
Większa sprzedaż
Zbieraj opinie klientów, które zwiększają ruch w witrynie, napędzają sprzedaż i dostarczają praktycznych informacji biznesowych.
Kontrola wizerunku
Odpowiadanie na czas na opinie może być trudne. Zautomatyzuj komunikację posprzedażową, zwłaszcza gdy posiadasz profile w wielu serwisach z opiniami.
Lojalni klienci
Wyjdź konsumentom naprzeciw, odpowiadaj na ich bolączki i twórz trwałe relacje, które zaowocują powracającymi klientami.
Budowanie zaufania
79% konsumentów ufa opiniom, dlatego skróć proces podejmowania decyzji zakupowych przez klientów. Wzbudź zaufanie do marki, chwaląc się opiniami.
Shopify WooCommerce Deconetwork Baselinker Zobacz wszystkie
mdi-chat-processing-outline
Skontaktuj się z nami: +48 572 971 973 lub na [email protected]
Blog
Dowiedz się, co nowego
Baza wiedzy
Techniczne rzeczy
Przeanalizuj swój wizerunek w sieci
Nasze narzędzie pozwala na dogłębne sprawdzenie jak wygląda wizerunek Twojej firmy
Dowiedz się więcej
mdi-chat-processing-outline
Skontaktuj się z nami: +48 572 971 973 lub na [email protected]
Local SEO Klienci Cenniki
Zaloguj się
Angielski
Szwajcarski
Zaloguj się Załóż konto Większa sprzedaż Kontrola wizerunku Lojalni klienci Budowanie zaufania Blog Baza wiedzy Local SEO Klienci Cenniki Większa sprzedaż Lojalni klienci Kontrola wizerunku Budowanie zaufania Blog Baza wiedzy Dokumentacja API Klienci Cennik Oferty pracy Zespół Katalog opinii Program partnerski Regulamin Polityka prywatności Przetwarzanie danych
{{cat.name}}
{{cat2.name}}

Regulamin

O nas:

 

Właścicielem serwisu jest CUSTOMER SATISFACTION AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu 50-071, przy Pl. Wolności 7B/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000838542, NIP: 8982257318, REGON: 385951719, kapitał zakładowy: 10000zł.

 

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to uczynić:

telefonicznie pod numerem: +48 572 971 973

poprzez e-mail: [email protected]

lub za pośrednictwem Tidio livechat dostępnego w serwisie. 

 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszych profili w serwisach społecznościowych:

https://www.facebook.com/ratingcaptain

https://www.youtube.com/channel/UCu-WQbFIEki3rCK-KReHPAA

https://www.instagram.com/ratingcaptain/

https://www.linkedin.com/company/rating-captain

 

 

Zakres spraw uregulowanych w Regulaminie:

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zakładania konta w serwisie www.ratingcaptain.com, www.google.ratingcaptain.com oraz świadczenia przez nas usług: 

 • weryfikacji działań podejmowanych przez klientów w trakcie zamawiania usług lub zakupu towarów w Twoich serwisach sprzedażowych; 
 • badania satysfakcji Twoich klientów z zamówionych towarów lub usług, poprzez wysyłane zaproszenia do wystawienia opinii lub wypełnienia ankiety;
 • analizy oraz rekomendacji w zakresie zmian w opisach towarów lub usług lub procesie sprzedażowym lub procesie obsługi posprzedażowej; 

(zwanych dalej: “Usługami”).

 

Korzystanie z części Usług wymaga dodania w Twoim serwisie sprzedażowym udostępnianych przez nas widgetów.

 

Regulamin nie zawiera cen oraz warunków płatności oferowanych przez nas Usług. Te informacje są dostępne w Cenniku.

 

Zasady ochrony danych osobowych uregulowaliśmy w Polityce Prywatności.

 

Możesz pobrać treść Regulaminu w formacie PDF klikając tutaj. W celu otwarcia pliku PDF potrzebujesz bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF. Treść Regulaminu możesz również pobrać lub wydrukować, korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej.

 

 

Rejestracja konta:

 

Korzystanie z świadczonych przez nas Usług wymaga rejestracji konta w serwisie. Rejestracja jest bezpłatna oraz wymaga podania zawartych w formularzu danych. Możesz także utworzyć konto poprzez integrację z serwisem Facebook. Rejestracja konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 

Zastrzegamy, że nasze Usługi nie są przeznaczone dla konsumentów (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

 

Zobowiązany jesteś do podawania prawdziwych danych oraz do ich aktualizacji. Aktualizacji danych możesz dokonać w panelu konta.  

 

Nie możesz przenieść uprawnień do swojego konta na nikogo innego oraz zezwalać nikomu innemu na korzystanie z niego. Powinieneś chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie powinieneś udostępniać nikomu hasła do serwisu. 

 

Działając w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu, powinieneś być uprawniony do korzystania z naszego serwisu oraz do działania w ich imieniu.

 

Po utworzeniu konta uzyskasz dostęp do pakietu bezpłatnych Usług świadczonych w serwisie. Ich zakres oraz czas trwania możesz sprawdzić w Cenniku. W każdym czasie możesz zamówić dodatkowe, płatne Usługi. Zostaną one udostępnione po ich opłaceniu. 

 

Zanim zamówisz nasze płatne Usługi, zostaniesz poproszony o wskazanie nazwy oraz danych rejestrowych firmy, którą reprezentujesz. Dodatkowo zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych. Wyrażenie zgody jest w tym przypadku obligatoryjne. Nie przewidujemy dostarczania faktur w innej formie.


 

 

Wizytówka firmy:

 

Po założeniu konta w serwisie Rating Captain stworzymy wizytówkę Twojej firmy w naszym Katalogu Opinii Rating Captain znajdującym się pod adresem: https://ratingcaptain.com/pl/opinie. Wizytówka będzie zawierała logo Twojej firmy, adres www oraz używaną przez Twoją firmę kolorystykę. Zakładając konto wyrażasz zgodę na takie działania. 
Pod wizytówką w Katalogu Opinii Rating Captain wyświetlane będą zebrane przez nas opinie oraz wszystkie recenzje dostępne publicznie w Internecie.

 

 

Wyświetlanie opinii na stronie internetowej a dyrektywa Omnibus:

 

Konsument po skorzystaniu z oferty otrzymuje zaproszenie do wystawienia opinii, która następnie może być wyświetlona w widgecie na stronie Użytkownika aplikacji Rating Captain.

 

Jako Użytkownik aplikacji masz możliwość wyświetlania opinii zgodnie z dyrektywą Omnibus. 

 

W widgetach zamieszczonych na Twojej stronie internetowej wyświetlane są wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, które potwierdzone są dokonaniem transakcji. Średnia ocena liczona jest również na podstawie wszystkich opinii zebranych przez Rating Captain. Opinie wyświetlane w widgetach są zweryfikowane.

 

Nie ma więc możliwości wystawienia opinii przez osobę, która nie dokonała transakcji i wyświetlenia takiej opinii na Twojej stronie internetowej. W ten sposób zapewniamy zgodność z przepisami dyrektywy Omnibus.

 

 

Zgłaszanie opinii przez Konsumentów:

 

Konsumenci mają możliwość zgłaszania opinii wyświetlanych w widgetach na stronach internetowych Klientów/Użytkowników Rating Captain. 

 

Drogi Konsumencie, jeżeli masz wątpliwości co do autentyczności jakakolwiek opinii, możesz ją zgłosić, wysyłając maila na adres: [email protected]

 

 

Zamawianie Usług: 

 

Zamawiając Usługę poinformujemy Cię o: 

 1. cechach (funkcjonalnościach) wybranej przez Ciebie Usługi; 
 2. o wszystkich płatnościach związanych z daną Usługą, w tym terminach i sposobach zapłaty; 
 3. czasie trwania Usługi (okresie ważności umowy) oraz zasadach anulowania subskrypcji naszych Usług; 
 4. zasadach wypowiadania lub odstępowania od Usługi. 

 

Bezpośrednio po zamówieniu Usługi (zamówienie następuje poprzez kliknięcie w przycisk “Zamawiam”), otrzymasz od nas e-mail, w którym wskażemy Ci zamówione Usługi, informacje dot. płatności oraz fakturę pro-forma. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje po opłaceniu faktury pro-forma. Jeśli nie dokonasz płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Twoje zamówienie wygaśnie. 

 

W serwisie przewidzieliśmy następujące formy płatności: PayPal, Szybkie płatności lub płatność za pomocą karty kredytowej lub debetowej.

 

Jeżeli wybierzesz kartę kredytową lub debetową jako sposób płatności, będziemy automatycznie obciążać Twoją kartę. Możesz wybrać opcję przewidującą automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w przyjętych (najczęściej miesięcznych) okresach rozliczeniowych. W takim przypadku opłata za każdy kolejny okres rozliczeniowy będzie pobierana automatycznie, do momentu rezygnacji z tej formy rozliczeń. Zrezygnować z tej formy rozliczeń możesz w panelu Twojego konta, poprzez odpięcie karty kredytowej lub debetowej. Możesz także wybrać jako sposób rozliczeń płatności jednorazowe.

 

 

Czas trwania Usługi oraz opłaty:

 

Nasze Usługi są świadczone przez określony, wskazany przy jej zamawianiu okres. 

 

Jeżeli nie opłaciłeś Usługi z góry, jesteś zobowiązany do uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem i w terminach wskazanych przy zamawianiu Usługi. Cennik stanowi integralną część łączącej nas umowy, a zatem zmiany Cennika, nie dotyczą okresu za który uiściłeś opłatę z góry. Dniem uiszczenia płatności jest dzień wpłynięcia środków na nasze konto bankowe, wskazane na wystawionej fakturze.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania upustów na świadczone Usługi dla wybranych klientów, a także do organizowania akcji promocyjnych, w ramach których będziemy udostępniać wybranym klientom możliwość okresowego korzystania z dodatkowych (nieopłaconych przez nich) Usług. 

 

Przed końcem okresu rozliczeniowego, na który zamówiłeś Usługę, otrzymasz zawiadomienie dotyczące możliwości przedłużenia trwania Usługi o kolejny okres wraz ze szczegółami dotyczącymi płatności. Do przedłużenia świadczenia Usługi dochodzi w momencie zaakceptowania przez Ciebie zaproponowanych przez nas warunków oraz uiszczenia opłaty. Zaznaczamy, że tylko terminowe uiszczenie opłaty gwarantuje Ci zachowanie ciągłości Usługi. 

 

W przypadku nieuregulowania płatności na kolejny okres łącząca nas umowa ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta i z tym dniem nastąpi zaprzestanie świadczenia przez nas Usługi. 

 

Powyższe postanowienia nie dotyczą Usług jednorazowych. O charakterze Usługi będziesz zawsze informowany podczas jej zamawiania. Korzystanie z oferowanych przez nas Usług jednorazowych może być uzależnione od wykupionego pakietu Usług (np. konta Power). 

 

 

Wymagania techniczne oraz sprzętowe do korzystania z Usług:

 

Korzystanie z naszych Usług wymaga abyś dysponował: 

 1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą technologię cookies; 
 2. aktywnym kontem poczty elektronicznej.

 

Zastrzegamy, że przy zakładaniu konta lub zamawianiu przez Ciebie Usług nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy spełniasz ww. wymagania. Ich weryfikacja leży w Twojej gestii.

 

Będziemy dokładać wszelkich starań, aby świadczenie naszych Usług pozostawało niezakłócone i ciągłe. Zastrzegamy jednak, że w funkcjonowaniu naszego serwisu mogą wystąpić przerwy wynikające z awarii i błędów technicznych. Dołożymy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych przerw w funkcjonowaniu serwisu.

 

Zastrzegamy sobie również prawo do przerw o charakterze konserwacyjnym w świadczeniu Usług, nie dłuższych jednak jednorazowo niż 24h godzin. W każdym przypadku, gdy przerwa planowana jest na dłużej niż 24h godziny, przekażemy tę informację drogą e-mail.

 

 

Twoje zobowiązania:

 

W trakcie korzystania z Usług jesteś zobowiązany do: 

 1. korzystania z nich  w sposób zgodny z Regulaminem oraz w sposób nienaruszający przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, praw autorskich, praw własności intelektualnej, dóbr osobistych, tajemnicy przedsiębiorstwa a także zasad współżycia społecznego oraz porządku publicznego i ustalonych zwyczajów;    
 2. nieprzesyłania za pośrednictwem Usług niezamówionych informacji handlowych, spamu czy też niechcianego i szkodliwego oprogramowania; 
 3. nieudostępniania treści i materiałów szkodliwych, promujących lub nawołujących do przemocy, do przemocy seksualnej, do wszelkiego rodzaju nadużyć, tortur, nienawiści, w tym nienawiści na tle rasowym, etnicznym, a także treści pornograficznych oraz wszelkich treści powszechnie uznawanych za szkodliwe z punktu widzenia zasad współżycia społecznego; zagrażających porządkowi publicznemu, zdrowiu, życiu człowieka, naruszających bezpieczeństwo publiczne lub prywatność; mających na celu promocję i namowę do handlu artykułami nielegalnymi;
 4. niedokonywania czynności, które mogą narazić nas na odpowiedzialność wobec podmiotów trzecich. 

 

Jeśli dopuścisz się naruszenia zobowiązań wskazanych powyżej w pkt. 1-4, będziemy mieli prawo do zablokowania świadczonej dla Ciebie Usługi. W sytuacji, kiedy otrzymamy urzędowe zawiadomienie wskazujące na naruszenie przez Ciebie obowiązków opisanych powyżej w pkt. 1-4, natychmiast Cię o tym powiadomimy. 

 

Przed każdą planowaną blokadą świadczonej Usługi, wezwiemy Cię do zaniechania naruszeń, których się dopuściłeś i wskażemy odpowiedni, nie krótszy niż 3- dniowy termin do powstrzymania się od szkodliwych działań. Dodatkowo możemy poprosić Cię o złożenie wyjaśnień. 

 

Jeśli w wyznaczonych przez nas terminach, o których mowa powyżej, nie zaniechasz swoich działań lub też odmówisz nam złożenia wyjaśnień, będziemy mogli zablokować świadczenie Usługi do czasu zaprzestania przez Ciebie szkodliwych działań.

 

Okres zablokowania Usługi może trwać maksymalnie przez 1 miesiąc. Po tym okresie dostęp do Usługi powinien zostać przywrócony lub też w razie nieusunięcia naruszeń - będziemy uprawnieni do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

 

Specjalne regulacje dot. Usługi wysyłania ankiet:

 

Korzystając z Usługi wysyłania ankiet do Twoich klientów oświadczasz, że jesteś administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz że spełniasz wszystkie wymogi przewidziane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

Dodatkowo oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś uprawniony do przetwarzania danych osobowych Twoich klientów w zakresie wysyłki im przygotowanych w naszym serwisie ankiet  (tj. że istnieje w Twoim przypadku odpowiednia podstawa do przetwarzania tych danych). 

 

Usługa wysyłania ankiet wiąże się z powierzeniem nam czynności przetwarzania danych osobowych ankietowanych przez Ciebie klientów w zakresie wysyłki zaproszenia do wystawienia opinii o usłudze lub produkcie. 

 

Treść łączącej nas w związku z ww. Usługą umowy powierzenia przetwarzania danych stanowi integralną część Polityki Prywatności. 

 

 

Nasza odpowiedzialność:

 

Nasze Usługi świadczymy z należytą starannością wymaganą dla profesjonalistów. Zapewniamy, że będą one świadczone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w tym zakresie. Podejmujemy również wszelkie starania w celu ochrony udostępnionych nam przez Ciebie danych, a także zobowiązujemy się nie przekazywać ich osobom trzecim.

 

Naszą odpowiedzialność wobec Ciebie ograniczamy do wysokości pobranego przez nas wynagrodzenia za wykonaną Usługę. Wyłączamy również naszą odpowiedzialność za utracone korzyści. 

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Ciebie naszych Usług (w tym udostępnionych narzędzi). 

 

Wyłączenie naszej odpowiedzialności nie ma zastosowania do przypadków obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej.

 

Będziemy dokładać staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług, lecz nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność serwisu spowodowaną zakłóceniami technicznymi, jego rozbudową, siłą wyższą lub działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.


 

 

Gwarancja zwrotu:

 

Warunkiem gwarancji zwrotu jest integracja z Rating Captain i rozpoczęcie wysyłki pierwszych maili do 3 dni roboczych od dnia rejestracji konta w narzędziu. Jeżeli warunek zostanie spełniony, a Użytkownik nie otrzyma ŻADNEJ opinii do profilu opiniotwórczego, to po 30 dniach Usługodawca zwróci wniesioną opłatę abonamentową (dotyczy pakietów Growth, Captain i Power).  W przypadku pakietu Local SEO - zwrot kosztów następuje w sytuacji, gdy mimo wykonania usług zaplanowanych na pierwszy miesiąc, w wizytówce firmowej Google My Bussines nie odnotowano rezultatów.

 

 

Wypowiedzenie świadczenia Usług:

 

Zawarta z nami umowa o świadczenie Usługi jest umową na czas określony. Jej wypowiedzenie jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 

Możesz wypowiedzieć łączącą nas umowę o świadczenie Usługi, jeżeli nie dotrzymujemy standardu i poziomu świadczonej przez nas Usługi w zakresie, który zadeklarowaliśmy przy składaniu przez Ciebie zamówienia. Jeśli dojdzie do powyższej sytuacji, możesz wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, najpierw jednak wzywając nas, byśmy zaniechali naruszeń w terminie 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, możesz wypowiedzieć umowę. 

 

W przypadku zmiany Cennika w zakresie świadczonych dla Ciebie Usług, przysługuje Ci prawo do wypowiedzenia świadczonej Usługi za wypowiedzeniem, skutecznym na dzień wejścia w życie zmian Cennika. Oświadczenie o wypowiedzeniu może być złożone do dnia wejścia tej zmiany w życie.

 

Jesteśmy uprawnieni do wypowiedzenia Ci Usługi w trybie natychmiastowym, gdy:

 1. dalsze świadczenie Usługi stało się obiektywnie niemożliwe; 
 2. zakończymy lub zawiesimy działalność w zakresie świadczenia tego rodzaju Usługi; 
 3. względem nas zostanie złożony wniosek o upadłość, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego, albo jako spółka zostaniemy postawieni w stan likwidacji; 
 4. naruszysz zobowiązania wskazane w punkcie “Twoje zobowiązania” i po zablokowaniu Ci konta, nie usuniesz naruszeń w terminie 1 miesiąca.

 

Jeśli dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi w drodze wypowiedzenia:

 1. z przyczyn leżących po naszej stronie;
 2. na skutek zmiany niniejszego Regulaminu

przysługuje Ci zwrot uiszczonych opłat za okres przypadający po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi z innych przyczyn, nie przysługuje Ci zwrot uiszczonych już opłat.

 

 

Reklamacje:

 

Reklamację możesz sporządzić w formie pisemnej lub w formie e-mail i wysłać na adres podany w punkcie “O nas”.  Twoja reklamacja powinna zawierać: 

 1. Twoje dane, które umożliwią nam kontakt z Tobą oraz Twój login w naszym serwisie;
 2. rodzaj Usługi, której dotyczy reklamacja, 
 3. opis nieprawidłowości, jakie występują i okoliczności uzasadniających reklamację; 
 4. wskazanie Twojego żądania - tj. informacji, jakiego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji od nas oczekujesz. 

 

W przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierała któregokolwiek z powyższych elementów, wezwiemy Cię do jej uzupełnienia.

 

Rozpatrzymy Twoją reklamację w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Jeśli będziemy wzywać Cię do uzupełnienia informacji w pierwotnie złożonej reklamacji, termin na rozpatrzenie przez nas reklamacji biegnie od doręczenia nam reklamacji uzupełnionej. 

 

Po rozpatrzeniu przez nas reklamacji otrzymasz informację o naszej decyzji wraz z uzasadnieniem.

 

 

Postanowienia końcowe:

 

Prawem regulującym świadczenie Usług jest prawo polskie. 

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu lub też wprowadzania dodatkowych regulaminów, które będą regulowały zasady świadczenia poszczególnych Usług. Zostaniesz o tym poinformowany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu na niniejszej podstronie oraz poprzez przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail podany przez Ciebie do kontaktu.  Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od chwili przesłania Regulaminu na Twój adres e-mail (tj. wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, abyś mógł zapoznać się z jego treścią).

 

Jeżeli wprowadzane zmiany będą modyfikowały warunki świadczonych dla Ciebie Usług, możesz wypowiedzieć świadczenie tych Usług ze skutkiem na dzień wejścia w życie wprowadzanych do Regulaminu zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu możesz złożyć do dnia wejścia w życie zmian do Regulaminu.

 

 

Obecna wersja Regulaminu: V1.0. 22.04.2022

Skontaktuj się z nami

Wyślij
{{i.text}}